همبرگر،همبرگر تهران ،برگر1358،Burger1358
همبرگر،همبرگر تهران ،برگر1358،Burger1358
همبرگر،همبرگر تهران ،برگر1358،Burger1358

 

اولین برگر شاپ تخصصی از سال 1358

“قدیمی هســتیم امـــا قدیمی نمی شویم”

burger1358

Burger 1358

قدیمی هســتیم امـــا قدیمی نمی شویم

همبرگر،همبرگر تهران ،برگر1358،Burger1358
Appetizer
همبرگر،همبرگر تهران ،برگر1358،Burger1358
Salads
همبرگر،همبرگر تهران ،برگر1358،Burger1358
sandwiches
همبرگر،همبرگر تهران ،برگر1358،Burger1358
Burgers

68.000

68.000

Chili Burger

170 گرم گوشت گوساله,پنیر،سس چیلی،گوجه،خیارشور و نان تست شده
Double : 97.000 T
59.000

59.000

cheesy chicken

200گرم مرغ گریل، کاهو، خردل، مایونز، دو لایه پنیر
78.000

78.000

pepperoni Burger

همبرگر دوبل 260 گرم، سه لایه پنیر، سس مخصوص پپرونی، پپرونی ، کچاپ و خردل
Double : 107.000 T
68.000

68.000

Smoky Burger

170گرم گوشت گوساله ، پنیر، سس اسموکی، پیاز داغ، گوجه، خیارشور، نان تست شده
Double : 97.000 T
76.000

76.000

Mushroom Burger

170 گرم گوشت گوساله,پنیر,قارچ,سس مخصوص گوجه خیارشور ,نان تست شده
Double : 105.000 T
71.000

71.000

Cheesy cheese Burger

همبرگر دوبل 260 گرم، سه لایه پنیر، پیاز کاراملایز شده، کچاپ و خردل
Double : 100.000 T
64.000

64.000

Hamburger

170 گرم گوشت گوساله ,کاهو,سس مخصوص گوجه خیارشور ,نان تست شده
Double : 93.000 T
67.000

67.000

Cheese Burger

170گرم گوشت گوساله ، پنیر ,سس مخصوص, گوجه, کاهو,خیار شور و نان تست شده
Double : 96.000 T
76.000

76.000

Cheesy truffel Burger

همبرگر دوبل 260 گرم، سه لایه پنیر، پیاز کاراملایز شده، سس ترافل،کیل
Double : 105.000 T
57.000

57.000

ساندویچ سینه مرغ تندوری
180 گرم سینه مرغ، پنیر، سس تندوری، پیاز داغ، گوجه، خیارشور+نان مخصوص
59.000

59.000

Frankfurter sausage

150 گرم ساسج تهیه شده از گوشت خالص، پنیر گودا، پیاز کاراملایز شده، خردل و کچاپ+ نان مخصوص
60.000

60.000

ساندویچ سینه مرغ اسموکی
180 گرم سینه مرغ، پنیر، سس اسموکی، پیاز داغ، گوجه، خیارشور+ نان مخصوص
61.000

61.000

chili sausage

150 گرم ساسج تهیه شده از گوشت خالص با عطر فرانکفورتر، پنیر ، پیاز کاراملایز شده، سس چیلی+ نان مخصوص
56.000

56.000

ساندویچ سینه مرغ
180 گرم سینه مرغ، سس مایونز ، سس خردل، گوجه، خیارشور +نان مخصوص
67.000

67.000

ساندویچ سینه مرغ ترافل
180 گرم سینه مرغ، پنیر ، ترافل +نان مخصوص
39.000

39.000

Chilli frise

50.000

50.000

Truffel fries

29.000

29.000

French fries

38.000

38.000

cheese fries

60.000

60.000

Special salad

27.000

27.000

Broccoli salad

26.000

26.000

Green salad

20.000

20.000

Macaroni salad

80.000

80.000

Roast Beef

رست بیف

گوشت رست بیف,پنیر گودا،سس مایونز،خردل،گوجه،خیارشور و نان گرد تست شده

85.000

85.000

Mushroom Beef

قارچ بیف

گوشت رست بیف,پنیر گودا،سس مایونز،خردل،قارچ سرخ شده و نان گرد تست شده

82.000

82.000

smoky Beef

اسموکی بیف

گوشت رست بیف,پنیر گودا،سس اسموکی،پیاز کاراملایز شده، گوجه ، خیارشور و نان گرد تست شده

همبرگر،همبرگر تهران ،برگر1358،Burger1358

شعبه اباذر

صادقیه، بلوار کاشانی، بلوار اباذر، پلاک 20 / 2