گردونه رو بچرخون

پپرونی برگر دوبل
پوچ
دفعه ديگه .
پپرونی برگر سینگل
ترافل فرایز
پوچ
شانست را امتحان کن و تخفیف بگیر!

اطلاعات زیر را وارد کنید تا شانستون را امتحان کنید

قوانین بازی:

  • هر نفر فقط یکبار میتواند شرکت کند.
  • وارد کردن اطلاعات صحیح الزامی است چون کد تخفیف فقط در شماره موبایل شما درج می شود.