117.000

117.000

ساندویچ سینه مرغ تندوری

200 گرم سینه مرغ، پنیر، سس تندوری، پیاز کاراملایزد، گوجه، خیارشور+نان مخصوص

126.000

126.000

ساندویچ سینه مرغ پستو

200 گرم سینه مرغ، پنیر ، سس پستو،کاهو +نان مخصوص

116.000

116.000

ساندویچ سینه مرغ

200 گرم سینه مرغ، سس مایونز ، سس خردل، گوجه، خیارشور +نان مخصوص

117.000

117.000

ساندویچ سینه مرغ اسموکی

200 گرم سینه مرغ، پنیر، سس اسموکی، پیاز کاراملایزد، گوجه، خیارشور+ نان مخصوص

125.000

125.000

ساندویچ سینه مرغ و قارچ

200 گرم سینه مرغ، پنیر چدار، قارچ ،کاهو +نان مخصوص

130.000

130.000

ساندویچ سینه مرغ ترافل

200 گرم سینه مرغ، پنیر ،سس ترافل ،کیل+نان مخصوص

117.000

117.000

smoky sausage

160 گرم ساسج تهیه شده از گوشت خالص با ادویه اورجینال فرانکفورتر، پنیر ، پیاز کاراملایز شده، سس اسموکی + نان مخصوص

120.000

120.000

chili sausage

160 گرم ساسج تهیه شده از گوشت خالص با ادویه اورجینال فرانکفورتر، پنیر ، پیاز کاراملایز شده، سس چیلی+ نان مخصوص

116.000

116.000

Frankfurter sausage

160 گرم ساسج تهیه شده از گوشت خالص و ادویه فرانکفورتر، پنیر گودا، پیاز کاراملایز شده، خردل و کچاپ+ نان مخصوص