همبرگر،همبرگر تهران ،برگر1358،Burger1358
101.000

101.000

Chili Burger

170 گرم گوشت گوساله,پنیر،سس چیلی،گوجه،خیارشور و نان تست شده


Double : 136.000 T
82.000

82.000

cheesy chicken

200گرم مرغ گریل، کاهو، خردل، مایونز، دو لایه پنیر

111.000

111.000

pepperoni Burger

همبرگر دوبل 340 گرم، سه لایه پنیر، سس مخصوص پپرونی، پپرونی


Double : 146.000 T
101.000

101.000

Smoky Burger

170گرم گوشت گوساله ، پنیر، سس اسموکی، پیاز کاراملایزد، گوجه، خیارشور، نان تست شده


Double : 136.000 T
109.000

109.000

Mushroom Burger

170 گرم گوشت گوساله,پنیر,قارچ,سس مخصوص58 ،گوجه خیارشور ,نان تست شده


Double : 144.000 T
104.000

104.000

Cheesy cheese Burger

همبرگر دوبل340 گرم، سه لایه پنیر، پیاز کاراملایز شده، کچاپ و خردل


Double : 139.000 T
96.000

96.000

Hamburger

170 گرم گوشت گوساله ,کاهو,سس مخصوص گوجه خیارشور ,نان تست شده


Double : 131.000 T
100.000

100.000

Cheese Burger

170گرم گوشت گوساله ، پنیر ,سس مخصوص, گوجه, کاهو,خیار شور و نان تست شده


Double : 135.000 T
109.000

109.000

Cheesy truffel Burger

همبرگر دوبل 340 گرم، سه لایه پنیر، سس ترافل،کیل


Double : 144.000 T
همبرگر،همبرگر تهران ،برگر1358،Burger1358
81.000

81.000

ساندویچ سینه مرغ تندوری

200 گرم سینه مرغ، پنیر، سس تندوری، پیاز داغ، گوجه، خیارشور+نان مخصوص

88.000

88.000

Frankfurter sausage

160 گرم ساسج تهیه شده از گوشت خالص با ادویه اوجینال فرانکفورتر، پنیر گودا، پیاز کاراملایز شده، خردل و کچاپ+ نان مخصوص

81.000

81.000

ساندویچ سینه مرغ اسموکی

200 گرم سینه مرغ، پنیر، سس اسموکی، پیاز داغ، گوجه، خیارشور+ نان مخصوص

90.000

90.000

chili sausage

160 گرم ساسج تهیه شده از گوشت خالص با ادویه اورجینال فرانکفورتر، پنیر ، پیاز کاراملایز شده، سس چیلی+ نان مخصوص

89.000

89.000

smoky sausage

160 گرم ساسج تهیه شده از گوشت خالص با ادویه اورجینال فرانکفورتر، پنیر ، پیاز کاراملایز شده، سس اسموکی+ نان مخصوص

80.000

80.000

ساندویچ سینه مرغ

200 گرم سینه مرغ، سس مایونز ، سس خردل، گوجه، خیارشور +نان مخصوص

92.000

92.000

ساندویچ سینه مرغ ترافل

200 گرم سینه مرغ، پنیر ،سس ترافل ،کیل+نان مخصوص

همبرگر،همبرگر تهران ،برگر1358،Burger1358
80.000

80.000

Special salad

42.000

42.000

Broccoli salad

38.000

38.000

Green salad

همبرگر،همبرگر تهران ،برگر1358،Burger1358
60.000

60.000

Chilli fries

68.000

68.000

Truffel fries

46.000

46.000

French fries

56.000

56.000

cheese fries