همبرگر،همبرگر تهران ،برگر1358،Burger1358
133.000

133.000

Chili Burger

170 گرم گوشت گوساله,پنیر،سس چیلی،گوجه،خیارشور و نان تست شده


Double : 173.000 T
124.000

124.000

cheesy chicken

200گرم مرغ گریل، کاهو، خردل، مایونز، دو لایه پنیر

149.000

149.000

pepperoni Burger

همبرگر دوبل 340 گرم، سه لایه پنیر، سس مخصوص پپرونی، پپرونی


Double : 189.000 T
133.000

133.000

Smoky Burger

170گرم گوشت گوساله ، پنیر، سس اسموکی، پیاز کاراملایزد، گوجه، خیارشور، نان تست شده


Double : 173.000 T
141.000

141.000

Mushroom Burger

170 گرم گوشت گوساله,پنیر,قارچ,سس مخصوص58 ،گوجه خیارشور ,نان تست شده


Double : 181.000 T
136.000

136.000

Cheesy cheese Burger

همبرگر دوبل340 گرم، سه لایه پنیر، پیاز کاراملایز شده، کچاپ و خردل


Double : 176.000 T
126.000

126.000

Hamburger

170 گرم گوشت گوساله ,کاهو,سس مخصوص گوجه خیارشور ,نان تست شده


Double : 166.000 T
132.000

132.000

Cheese Burger

170گرم گوشت گوساله ، پنیر ,سس مخصوص, گوجه, کاهو,خیار شور و نان تست شده


Double : 172.000 T
142.000

142.000

Cheesy truffel Burger

همبرگر دوبل 340 گرم، سه لایه پنیر، سس ترافل،کیل


Double : 182.000 T
همبرگر،همبرگر تهران ،برگر1358،Burger1358
123.000

123.000

ساندویچ سینه مرغ تندوری

200 گرم سینه مرغ، پنیر، سس تندوری، پیاز داغ، گوجه، خیارشور+نان مخصوص

122.000

122.000

Frankfurter sausage

160 گرم ساسج تهیه شده از گوشت خالص با ادویه اوجینال فرانکفورتر، پنیر گودا، پیاز کاراملایز شده، خردل و کچاپ+ نان مخصوص

123.000

123.000

ساندویچ سینه مرغ اسموکی

200 گرم سینه مرغ، پنیر، سس اسموکی، پیاز داغ، گوجه، خیارشور+ نان مخصوص

126.000

126.000

chili sausage

160 گرم ساسج تهیه شده از گوشت خالص با ادویه اورجینال فرانکفورتر، پنیر ، پیاز کاراملایز شده، سس چیلی+ نان مخصوص

123.000

123.000

smoky sausage

160 گرم ساسج تهیه شده از گوشت خالص با ادویه اورجینال فرانکفورتر، پنیر ، پیاز کاراملایز شده، سس اسموکی+ نان مخصوص

122.000

122.000

ساندویچ سینه مرغ

200 گرم سینه مرغ، سس مایونز ، سس خردل، گوجه، خیارشور +نان مخصوص

136.000

136.000

ساندویچ سینه مرغ ترافل

200 گرم سینه مرغ، پنیر ،سس ترافل ،کیل+نان مخصوص

همبرگر،همبرگر تهران ،برگر1358،Burger1358
104.000

104.000

Special salad

51.000

51.000

Broccoli salad

48.000

48.000

Green salad

108.000

108.000

baby spinach salad

همبرگر،همبرگر تهران ،برگر1358،Burger1358
82.000

82.000

Chilli fries

96.000

96.000

Truffel fries

58.000

58.000

French fries

81.000

81.000

cheese fries