یرگر 1358 در نظر دارد در پیج برگر مگزین (Magazine1358) جهت ارتقا دانش مشتریان، نسبت به صنعت همبرگر تهران و ایجاد همبستگی صنفی مابین عرضه کنندگان قدیمی و جدید همبرگر در اشکال گوناگون اطلاع رسانی نماید

درصورت تمایل می توانید اطلاعات زیر را در اختیار ما قرار دهید

ارسال اطلاعات
  • ترجیحا با قیمت