104.000

104.000

ساندویچ سینه مرغ تندوری

200 گرم سینه مرغ، پنیر، سس تندوری، پیاز کاراملایزد، گوجه، خیارشور+نان مخصوص

113.000

113.000

ساندویچ سینه مرغ پستو

200 گرم سینه مرغ، پنیر ، سس پستو،کاهو +نان مخصوص

103.000

103.000

ساندویچ سینه مرغ

200 گرم سینه مرغ، سس مایونز ، سس خردل، گوجه، خیارشور +نان مخصوص

104.000

104.000

ساندویچ سینه مرغ اسموکی

200 گرم سینه مرغ، پنیر، سس اسموکی، پیاز کاراملایزد، گوجه، خیارشور+ نان مخصوص

112.000

112.000

ساندویچ سینه مرغ و قارچ

200 گرم سینه مرغ، پنیر چدار، قارچ ،کاهو +نان مخصوص

115.000

115.000

ساندویچ سینه مرغ ترافل

200 گرم سینه مرغ، پنیر ،سس ترافل ،کیل+نان مخصوص

105.000

105.000

smoky sausage

160 گرم ساسج تهیه شده از گوشت خالص با ادویه اورجینال فرانکفورتر، پنیر ، پیاز کاراملایز شده، سس اسموکی + نان مخصوص

108.000

108.000

chili sausage

160 گرم ساسج تهیه شده از گوشت خالص با ادویه اورجینال فرانکفورتر، پنیر ، پیاز کاراملایز شده، سس چیلی+ نان مخصوص

104.000

104.000

Frankfurter sausage

160 گرم ساسج تهیه شده از گوشت خالص و ادویه فرانکفورتر، پنیر گودا، پیاز کاراملایز شده، خردل و کچاپ+ نان مخصوص