57.000

57.000

ساندویچ سینه مرغ تندوری

180 گرم سینه مرغ، پنیر، سس تندوری، پیاز داغ، گوجه، خیارشور+نان مخصوص

59.000

59.000

Frankfurter sausage

150 گرم ساسج تهیه شده از گوشت خالص، پنیر گودا، پیاز کاراملایز شده، خردل و کچاپ+ نان مخصوص

60.000

60.000

ساندویچ سینه مرغ اسموکی

180 گرم سینه مرغ، پنیر، سس اسموکی، پیاز داغ، گوجه، خیارشور+ نان مخصوص

60.000

60.000

ساندویچ سینه مرغ و قارچ

180 گرم سینه مرغ، پنیر ، قارچ +نان مخصوص

61.000

61.000

chili sausage

150 گرم ساسج تهیه شده از گوشت خالص با عطر فرانکفورتر، پنیر ، پیاز کاراملایز شده، سس چیلی+ نان مخصوص

56.000

56.000

ساندویچ سینه مرغ

180 گرم سینه مرغ، سس مایونز ، سس خردل، گوجه، خیارشور +نان مخصوص

67.000

67.000

ساندویچ سینه مرغ ترافل

180 گرم سینه مرغ، پنیر ، ترافل +نان مخصوص