همبرگر،همبرگر تهران ،برگر1358،Burger1358
همبرگر،همبرگر تهران ،برگر1358،Burger1358
همبرگر،همبرگر تهران ،برگر1358،Burger1358

 

اولین برگر شاپ تخصصی از سال 1358

“قدیمی هســتیم امـــا قدیمی نمی شویم”

burger1358

Burger 1358

قدیمی هســتیم امـــا قدیمی نمی شویم

همبرگر،همبرگر تهران ،برگر1358،Burger1358
Appetizer
همبرگر،همبرگر تهران ،برگر1358،Burger1358
Salads
همبرگر،همبرگر تهران ،برگر1358،Burger1358
sandwiches
همبرگر،همبرگر تهران ،برگر1358،Burger1358
Burgers

127.000

127.000

Chili Burger

170 گرم گوشت گوساله,پنیر،سس چیلی،گوجه،خیارشور و نان تست شده


Double : 167.000 T
118.000

118.000

cheesy chicken

200گرم مرغ گریل، کاهو، خردل، مایونز، دو لایه پنیر

143.000

143.000

pepperoni Burger

همبرگر دوبل 340 گرم، سه لایه پنیر، سس مخصوص پپرونی، پپرونی


Double : 183.000 T
127.000

127.000

Smoky Burger

170گرم گوشت گوساله ، پنیر، سس اسموکی، پیاز کاراملایزد، گوجه، خیارشور، نان تست شده


Double : 167.000 T
135.000

135.000

Mushroom Burger

170 گرم گوشت گوساله,پنیر,قارچ,سس مخصوص58 ،گوجه خیارشور ,نان تست شده


Double : 175.000 T
130.000

130.000

Cheesy cheese Burger

همبرگر دوبل340 گرم، سه لایه پنیر، پیاز کاراملایز شده، کچاپ و خردل


Double : 170.000 T
120.000

120.000

Hamburger

170 گرم گوشت گوساله ,کاهو,سس مخصوص گوجه خیارشور ,نان تست شده


Double : 160.000 T
126.000

126.000

Cheese Burger

170گرم گوشت گوساله ، پنیر ,سس مخصوص, گوجه, کاهو,خیار شور و نان تست شده


Double : 166.000 T
136.000

136.000

Cheesy truffel Burger

همبرگر دوبل 340 گرم، سه لایه پنیر، سس ترافل،کیل


Double : 176.000 T
117.000

117.000

ساندویچ سینه مرغ تندوری

200 گرم سینه مرغ، پنیر، سس تندوری، پیاز داغ، گوجه، خیارشور+نان مخصوص

116.000

116.000

Frankfurter sausage

160 گرم ساسج تهیه شده از گوشت خالص با ادویه اوجینال فرانکفورتر، پنیر گودا، پیاز کاراملایز شده، خردل و کچاپ+ نان مخصوص

117.000

117.000

ساندویچ سینه مرغ اسموکی

200 گرم سینه مرغ، پنیر، سس اسموکی، پیاز داغ، گوجه، خیارشور+ نان مخصوص

120.000

120.000

chili sausage

160 گرم ساسج تهیه شده از گوشت خالص با ادویه اورجینال فرانکفورتر، پنیر ، پیاز کاراملایز شده، سس چیلی+ نان مخصوص

117.000

117.000

smoky sausage

160 گرم ساسج تهیه شده از گوشت خالص با ادویه اورجینال فرانکفورتر، پنیر ، پیاز کاراملایز شده، سس اسموکی+ نان مخصوص

116.000

116.000

ساندویچ سینه مرغ

200 گرم سینه مرغ، سس مایونز ، سس خردل، گوجه، خیارشور +نان مخصوص

130.000

130.000

ساندویچ سینه مرغ ترافل

200 گرم سینه مرغ، پنیر ،سس ترافل ،کیل+نان مخصوص

76.000

76.000

Chilli fries

90.000

90.000

Truffel fries

52.000

52.000

French fries

75.000

75.000

cheese fries

98.000

98.000

Special salad

48.000

48.000

Broccoli salad

45.000

45.000

Green salad

102.000

102.000

baby spinach salad

143.000

143.000

Roast Beef

رست بیف

گوشت رست بیف,پنیر گودا،سس مخصوص،گوجه،خیارشور و نان گرد تست شده

149.000

149.000

Mushroom Beef

قارچ بیف

گوشت رست بیف,پنیر گودا،سس مخصوص،قارچ سرخ شده و نان گرد تست شده

145.000

145.000

smoky Beef

اسموکی بیف

گوشت رست بیف,پنیر گودا،سس اسموکی،پیاز کاراملایز شده، گوجه ، خیارشور و نان گرد تست شده

همبرگر،همبرگر تهران ،برگر1358،Burger1358

شعبه اباذر

صادقیه، بلوار کاشانی، بلوار اباذر، پلاک 20 / 2