برای ثبت سفارش آنلاین کلیک کنید

اولین برگر شاپ تخصصی از سال 1358
“قدیمی هســتیم امـــا قدیمی نمی شویم”

213.000

213.000

Chili Burger

چیلی برگر
صد هفتاد گرم گوشت گوساله,پنیر،سس چیلی،گوجه،خیارشور و نان تست شده
Double : 323.000 T
185.000

185.000

cheesy chicken

چیزی چیکن
دویست گرم مرغ گریل، کاهو، خردل، مایونز، دو لایه پنیر
236.000

236.000

pepperoni Burger

پپرونی برگر
همبرگر 170 گرم، سس پپرونی، کالباس پپرونی، پنیرموزارلا،
Double : 346.000 T
185.000

185.000

Thai crispy chicken

تای کریسپی چیکن
دو لایه فیله مرغ کریسپی،یک ورق پنیر چدار،جوانه و کلم سفید،سس چیلی تاهی
190.000

190.000

cheesy crispy chicken

چیزی کریسپی چیکن
دو لایه فیله مرغ کریسپی،یک ورق پنیر چدار،پیاز و سیب زمینی کریسپی،دیپ پنیر خامه ای
213.000

213.000

Smoky Burger
اسموکی برگر
صد هفتاد گرم گوشت گوساله ، پنیر، سس اسموکی، پیاز کاراملایزد، گوجه، خیارشور، نان تست شده
Double : 323.000 T
227.000

227.000

Mushroom Burger

قارچ برگر
صد هفتاد گرم گوشت گوساله,پنیر,قارچ,سس مخصوص 58، گوجه خیارشور ,نان تست شده
Double : 337.000 T
216.000

216.000

Cheesy cheese Burger

چیزی چیز برگر
همبرگر 170گرم، سه لایه پنیر، پیاز کاراملایز شده، سس مخصوص 58
Double : 335.000 T
260.000

260.000

Crispy Burger

کریسپی برگر
همبرگر 170گرم، پنیر هالومی( کبابی)، بیکن،سیب زمینی کریسپی،پیاز کریسپی ،سس دیجان
Double : 370.000 T
204.000

204.000

Hamburger

همبرگر
صد هفتاد گرم گوشت گوساله ,کاهو,سس مخصوص 58 ،گوجه خیارشور ,نان تست شده
Double : 314.000 T
210.000

210.000

Cheese Burger

چیز برگر
صد هفتاد گرم گوشت گوساله ، پنیر ,سس مخصوص58, گوجه, کاهو,خیار شور و نان تست شده
Double : 320.000 T
225.000

225.000

Cheesy truffel Burger

چیزی ترافل برگر
همبرگر 170 گرم، دو لایه پنیر، سس ترافل،کیل
Double : 335.000 T
215.000

215.000

Merguez Burger

مرگز برگر
همبرگر 170 گرم، سس مرگز، پنیر گدا، پیاز،کلم بنفش،هویج
Double : 325.000 T
184.000

184.000

ساندویچ سینه مرغ تندوری
سینه مرغ 200 گرم، پنیر، سس تندوری، پیاز کاراملایزد، گوجه، خیارشور+نان مخصوص
193.000

193.000

ساندویچ سینه مرغ پستو
سینه مرغ 200 گرم، پنیر ، سس پستو،کاهو +نان مخصوص
184.000

184.000

ساندویچ سینه مرغ اسموکی
سینه مرغ 200 گرم ، پنیر، سس اسموکی، پیاز کاراملایزد، گوجه، خیارشور+ نان مخصوص
206.000

206.000

ساندویچ سینه مرغ ترافل
سینه مرغ 200 گرم، پنیر ،سس ترافل ،کیل+نان مخصوص
203.000

203.000

ساندویچ سینه مرغ و قارچ
سینه مرغ 200 گرم، پنیر چدار، قارچ ،کاهو +نان مخصوص
183.000

183.000

ساندویچ سینه مرغ
سینه مرغ 200 گرم، سس مایونز ، سس خردل، گوجه، خیارشور +نان مخصوص
257.000

257.000

Roast Beef

رست بیف

گوشت رست بیف,پنیر گودا،سس مخصوص،گوجه،خیارشور و نان باگت
 
275.000

275.000

Mushroom Beef

قارچ بیف

گوشت رست بیف,پنیر گودا،سس مخصوص،قارچ سرخ شده ونان باگت
 
259.000

259.000

smoky Beef

اسموکی بیف

گوشت رست بیف,پنیر گودا،سس اسموکی،پیاز کاراملایز شده، گوجه ، خیارشور و نان باگت
 
261.000

261.000

Classic Beef

کلاسیک بیف

گوشت گوساله، پنیر گودا ، سس سیر و خردل ، پیاز و جعفری ، پنیر دیپ گدا ، نان باگت
 
193.000

193.000

Combo crispy chicken

کمبو مرغ کریسپی دو تیکه
223.000

223.000

Combo crispy chicken

کمبو مرغ کریسپی سه تیکه
119.000

119.000

Chilli fries

سیب زمینی سرخ کرده و سس چیلی

138.000

138.000

Truffel fries

سیب زمینی سرخ کرده و سس ترافل

89.000

89.000

French fries

سیب زمینی سرخ کرده

116.000

116.000

cheese fries

سیب زمینی سرخ کرده و پنیر

126.000

126.000

Pepperoni fries

سیب زمینی سرخ کرده و پپرونی

166.000

166.000

Special salad

سالاد ویژه
78.000

78.000

Broccoli salad

سالاد بروکلی
72.000

72.000

Green salad

سالاد فصل
170.000

170.000

Spinach salad

سالاد اسفناج
82.000

82.000

Quinoa salad

سالاد کینوا
106.000

106.000

Green salad with Chicken

سالاد فصل با مرغ
119.000

119.000

Spinach salad (vegan)

(گیاهی) سالاد اسفناج
117.000

117.000

Special salad (vegan)

سالاد ویژه (گیاهی)
116.000

116.000

Quinoa salad with chicken

سالاد کینوا با مرغ
198.000

198.000

Caesar salad with crispy chicken

سالاد سزار با مرغ کریسپی
سالاد سزار با مرغ گریل
  191.000
سالاد سزار
142.000

شعبه اباذر

صادقیه، بلوار کاشانی، بلوار اباذر، پلاک 20 / 2