برای ثبت سفارش آنلاین کلیک کنید

اولین برگر شاپ تخصصی از سال 1358
“قدیمی هســتیم امـــا قدیمی نمی شویم”

191.000

191.000

Chili Burger

چیلی برگر
صد هفتاد گرم گوشت گوساله,پنیر،سس چیلی،گوجه،خیارشور و نان تست شده
Double : 286.000 T
169.000

169.000

cheesy chicken

چیزی چیکن
دویست گرم مرغ گریل، کاهو، خردل، مایونز، دو لایه پنیر
212.000

212.000

pepperoni Burger

پپرونی برگر
همبرگر 170 گرم، سس پپرونی، کالباس پپرونی، پنیرموزارلا،
Double : 307.000 T
169.000

169.000

Thai crispy chicken

تای کریسپی چیکن
دو لایه فیله مرغ کریسپی،یک ورق پنیر چدار،جوانه و کلم سفید،سس چیلی تاهی
174.000

174.000

cheesy crispy chicken

چیزی کریسپی چیکن
دو لایه فیله مرغ کریسپی،یک ورق پنیر چدار،پیاز و سیب زمینی کریسپی،دیپ پنیر خامه ای
191.000

191.000

Smoky Burger
اسموکی برگر
صد هفتاد گرم گوشت گوساله ، پنیر، سس اسموکی، پیاز کاراملایزد، گوجه، خیارشور، نان تست شده
Double : 286.000 T
205.000

205.000

Mushroom Burger

قارچ برگر
صد هفتاد گرم گوشت گوساله,پنیر,قارچ,سس مخصوص 58، گوجه خیارشور ,نان تست شده
Double : 300.000 T
192.000

192.000

Cheesy cheese Burger

چیزی چیز برگر
همبرگر 170گرم، سه لایه پنیر، پیاز کاراملایز شده، سس مخصوص 58
Double : 287.000 T
240.000

240.000

Crispy Burger

کریسپی برگر
همبرگر 170گرم، پنیر هالومی( کبابی)، بیکن،سیب زمینی کریسپی،پیاز کریسپی ،سس دیجان
Double : 335.000 T
180.000

180.000

Hamburger

همبرگر
صد هفتاد گرم گوشت گوساله ,کاهو,سس مخصوص 58 ،گوجه خیارشور ,نان تست شده
Double : 275.000 T
188.000

188.000

Cheese Burger

چیز برگر
صد هفتاد گرم گوشت گوساله ، پنیر ,سس مخصوص58, گوجه, کاهو,خیار شور و نان تست شده
Double : 283.000 T
201.000

201.000

Cheesy truffel Burger

چیزی ترافل برگر
همبرگر 170 گرم، دو لایه پنیر، سس ترافل،کیل
Double : 296.000 T
203.000

203.000

Merguez Burger

مرگز برگر
همبرگر 170 گرم، سس مرگز، پنیر گدا، پیاز،کلم بنفش،هویج
Double : 298.000 T
168.000

168.000

ساندویچ سینه مرغ تندوری
سینه مرغ 200 گرم، پنیر، سس تندوری، پیاز کاراملایزد، گوجه، خیارشور+نان مخصوص
177.000

177.000

ساندویچ سینه مرغ پستو
سینه مرغ 200 گرم، پنیر ، سس پستو،کاهو +نان مخصوص
168.000

168.000

ساندویچ سینه مرغ اسموکی
سینه مرغ 200 گرم ، پنیر، سس اسموکی، پیاز کاراملایزد، گوجه، خیارشور+ نان مخصوص
192.000

192.000

ساندویچ سینه مرغ ترافل
سینه مرغ 200 گرم، پنیر ،سس ترافل ،کیل+نان مخصوص
184.000

184.000

ساندویچ سینه مرغ و قارچ
سینه مرغ 200 گرم، پنیر چدار، قارچ ،کاهو +نان مخصوص
167.000

167.000

ساندویچ سینه مرغ
سینه مرغ 200 گرم، سس مایونز ، سس خردل، گوجه، خیارشور +نان مخصوص
115.000

115.000

Chilli fries

سیب زمینی سرخ کرده و سس چیلی

134.000

134.000

Truffel fries

سیب زمینی سرخ کرده و سس ترافل

89000

89000

French fries

سیب زمینی سرخ کرده

112.000

112.000

cheese fries

سیب زمینی سرخ کرده و پنیر

122.000

122.000

Pepperoni fries

سیب زمینی سرخ کرده و پپرونی

154.000

154.000

Special salad

سالاد ویژه
78.000

78.000

Broccoli salad

سالاد بروکلی
72.000

72.000

Green salad

سالاد فصل
158.000

158.000

Spinach salad

سالاد اسفناج
82.000

82.000

Quinoa salad

سالاد کینوا
106.000

106.000

Green salad with Chicken

سالاد فصل با مرغ
119.000

119.000

Spinach salad (vegan)

(گیاهی) سالاد اسفناج
115.000

115.000

Special salad (vegan)

سالاد ویژه (گیاهی)
116.000

116.000

Quinoa salad with chicken

سالاد کینوا با مرغ
235.000

235.000

Roast Beef

رست بیف

گوشت رست بیف,پنیر گودا،سس مخصوص،گوجه،خیارشور و نان باگت
 
253.000

253.000

Mushroom Beef

قارچ بیف

گوشت رست بیف,پنیر گودا،سس مخصوص،قارچ سرخ شده ونان باگت
 
237.000

237.000

smoky Beef

اسموکی بیف

گوشت رست بیف,پنیر گودا،سس اسموکی،پیاز کاراملایز شده، گوجه ، خیارشور و نان باگت
 
239.000

239.000

Classic Beef

کلاسیک بیف

گوشت گوساله، پنیر گودا ، سس سیر و خردل ، پیاز و جعفری ، پنیر دیپ گدا ، نان باگت
 

شعبه اباذر

صادقیه، بلوار کاشانی، بلوار اباذر، پلاک 20 / 2