ارزش غذایی

Truffel Burger

صد هفتاد گرم گوشت گوساله ، پنیر دوبل,سس ترافل با قارچ پخته شده با طعم ترافل و نان تست شده

وزن تقریبی محصول 320
کالری786
پروتئین (گرم)49
کربوهیدرات (گرم)75
چربی کل (گرم)4232
قند کل (گرم)8
نمک سدیم (میلی گرم)3200

Chili Burger

صد هفتاد گرم گوشت گوساله,پنیر،سس چیلی،گوجه،خیارشور و نان تست شده

وزن تقریبی محصول 320
کالری734
پروتئین (گرم)48
کربوهیدرات (گرم)77
چربی کل (گرم)26
قند کل (گرم)5
نمک سدیم (میلی گرم)4160

Smoky Burger

صد هفتاد گرم گوشت گوساله ، پنیر، سس اسموکی، پیاز داغ، گوجه، خیارشور، نان تست شده

وزن تقریبی محصول 320
کالری802
پروتئین (گرم)42
کربوهیدرات (گرم)64
چربی کل (گرم)42
قند کل (گرم)10
نمک سدیم (میلی گرم)4320

Mushroom Burger

صد هفتاد گرم گوشت گوساله,پنیر,قارچ,سس مخصوص گوجه خیارشور ,نان تست شده

وزن تقریبی محصول 320
کالری792
پروتئین (گرم)44
کربوهیدرات (گرم)64
چربی کل (گرم)40
قند کل (گرم)6
نمک سدیم (میلی گرم)4192

Hamburger

صد هفتاد گرم گوشت گوساله ,پنیر,قارچ,سس مخصوص گوجه خیارشور ,نان تست شده

وزن تقریبی محصول 300
کالری700
پروتئین (گرم)39
کربوهیدرات (گرم)60
چربی کل (گرم)34
قند کل (گرم)5
نمک سدیم (میلی گرم)3750

Cheese Burger

صد هفتاد گرم گوشت گوساله ، پنیر ,سس مخصوص, گوجه, کاهو,خیار شور و نان تست شده

وزن تقریبی محصول 320
کالری784
پروتئین (گرم)42
کربوهیدرات (گرم)64
چربی کل (گرم)40
قند کل (گرم)6
نمک سدیم (میلی گرم)4100

Tandoori chicken fillet

صد هشتاد گرم فیله مرغ، پنیر، سس تندوری، پیاز داغ، گوجه، خیارشور+نان مخصوص

وزن تقریبی محصول 430
کالری1050
پروتئین (گرم)79
کربوهیدرات (گرم)107
چربی کل (گرم)4234
قند کل (گرم)20
نمک سدیم (میلی گرم)6063

Pesto chicken fillet

صد هشتاد گرم فیله مرغ، پنیر ، سس پستو+نان مخصوص

وزن تقریبی محصول 430
کالری1036
پروتئین (گرم)80
کربوهیدرات (گرم)107
چربی کل (گرم)4232
قند کل (گرم)3
نمک سدیم (میلی گرم)6149

Smoky chicken fillet

صد هشتاد گرم فیله مرغ، پنیر، سس اسموکی، پیاز داغ، گوجه، خیارشور+ نان مخصوص

وزن تقریبی محصول 430
کالری1056
پروتئین (گرم)76
کربوهیدرات (گرم)107
چربی کل (گرم)4236
قند کل (گرم)20
نمک سدیم (میلی گرم)6063

chicken fillet

صد هشتاد گرم فیله مرغ، پنیر، سس مایونز ، سس خردل، گوجه، خیارشور +نان مخصوص

وزن تقریبی محصول 420
کالری994
پروتئین (گرم)76
کربوهیدرات (گرم)105
چربی کل (گرم)4230
قند کل (گرم)3
نمک سدیم (میلی گرم)5922

Chili fries

وزن تقریبی محصول 430
کالری1566
پروتئین (گرم)21
کربوهیدرات (گرم)70
چربی کل (گرم)138
قند کل (گرم)9
نمک سدیم (میلی گرم)2150

Truffel fries

وزن تقریبی محصول 330
کالری966
پروتئین (گرم)10
کربوهیدرات (گرم)92
چربی کل (گرم)66
قند کل (گرم)2
نمک سدیم (میلی گرم)1650

French fries

وزن تقریبی محصول 220
کالری585
پروتئین (گرم)1
کربوهیدرات (گرم)62
چربی کل (گرم)37
قند کل (گرم)2
نمک سدیم (میلی گرم)440

Broccoli salad

وزن تقریبی محصول 180
کالری139
پروتئین (گرم)6
کربوهیدرات (گرم)13
چربی کل (گرم)7
قند کل (گرم)4
نمک سدیم (میلی گرم)720

Green salad

وزن تقریبی محصول 260
کالری103
پروتئین (گرم)3
کربوهیدرات (گرم)16
چربی کل (گرم)3
قند کل (گرم)3
نمک سدیم (میلی گرم)130