شعبه اباذر

صادقیه، بلوار کاشانی، بلوار اباذر، پلاک 20 / 2

دفتر مرکزی

02144384858

اموری مالی و حسابداری

09202581358

مدیریت شعبه اباذر

09203581358

امور شعب و نمایندگی

09201581358

سفارشات اباذر

02144031358

امور مشتریان

02122906482

فرم تماس با ما

Get In Touch