برای ثبت سفارش آنلاین کلیک کنید

اولین برگر شاپ تخصصی از سال 1358
“قدیمی هســتیم امـــا قدیمی نمی شویم”

223.000

223.000

Chili Burger

چیلی برگر
صد هفتاد گرم گوشت گوساله,پنیر،سس چیلی،گوجه،خیارشور و نان تست شده (طعم تند)
Double : 333.000 T
198.000

198.000

cheesy chicken

چیزی چیکن
دویست گرم مرغ گریل، کاهو، خردل، مایونز، دو لایه پنیر
246.000

246.000

pepperoni Burger

پپرونی برگر
همبرگر 170 گرم، سس پپرونی، کالباس پپرونی، پنیرموزارلا، (طعم تند)
Double : 356.000 T
193.000

193.000

Thai crispy chicken

تای کریسپی چیکن
دو لایه فیله مرغ کریسپی،یک ورق پنیر چدار،جوانه و کلم سفید،سس چیلی تاهی
198.000

198.000

cheesy crispy chicken

چیزی کریسپی چیکن
دو لایه فیله مرغ کریسپی،یک ورق پنیر چدار،پیاز و سیب زمینی کریسپی،دیپ پنیر خامه ای
223.000

223.000

Smoky Burger
اسموکی برگر
صد هفتاد گرم گوشت گوساله ، پنیر، سس اسموکی، پیاز کاراملایزد، گوجه، خیارشور، نان تست شده (طعم دود)
Double : 333.000 T
237.000

237.000

Mushroom Burger

قارچ برگر
صد هفتاد گرم گوشت گوساله,پنیر,قارچ,سس مخصوص 58، گوجه خیارشور ,نان تست شده
Double : 347.000 T
226.000

226.000

Cheesy cheese Burger

چیزی چیز برگر
همبرگر 170گرم، سه لایه پنیر، پیاز کاراملایز شده، سس مخصوص 58
Double : 345.000 T
270.000

270.000

Crispy Burger

کریسپی برگر
همبرگر 170گرم، پنیر هالومی( کبابی)، بیکن،سیب زمینی کریسپی،پیاز کریسپی ،سس دیجان
Double : 380.000 T
214.000

214.000

Hamburger

همبرگر
صد هفتاد گرم گوشت گوساله ,کاهو,سس مخصوص 58 ،گوجه خیارشور ,نان تست شده
Double : 324.000 T
220.000

220.000

Cheese Burger

چیز برگر
صد هفتاد گرم گوشت گوساله ، پنیر ,سس مخصوص58, گوجه, کاهو,خیار شور و نان تست شده
Double : 330.000 T
235.000

235.000

Cheesy truffel Burger

چیزی ترافل برگر
همبرگر 170 گرم، دو لایه پنیر، سس ترافل،کیل (طعم سیر)
Double : 345.000 T
225.000

225.000

Merguez Burger

مرگز برگر
همبرگر 170 گرم، سس مرگز، پنیر گدا، پیاز،کلم بنفش،هویج (طعم تند)
Double : 335.000 T
192.000

192.000

ساندویچ سینه مرغ تندوری
سینه مرغ 200 گرم، پنیر، سس تندوری، پیاز کاراملایزد، گوجه، خیارشور+نان مخصوص
201.000

201.000

ساندویچ سینه مرغ پستو
سینه مرغ 200 گرم، پنیر ، سس پستو،کاهو +نان مخصوص (طعم سیر)
192.000

192.000

ساندویچ سینه مرغ اسموکی
سینه مرغ 200 گرم ، پنیر، سس اسموکی، پیاز کاراملایزد، گوجه، خیارشور+ نان مخصوص (طعم دود)
214.000

214.000

ساندویچ سینه مرغ ترافل
سینه مرغ 200 گرم، پنیر ،سس ترافل ،کیل+نان مخصوص (طعم سیر)
211.000

211.000

ساندویچ سینه مرغ و قارچ
سینه مرغ 200 گرم، پنیر چدار، قارچ ،کاهو +نان مخصوص
191.000

191.000

ساندویچ سینه مرغ
سینه مرغ 200 گرم، سس مایونز ، سس خردل، گوجه، خیارشور +نان مخصوص
269.000

269.000

Roast Beef

رست بیف

گوشت رست بیف,پنیر گودا،سس مخصوص،گوجه،خیارشور و نان باگت
 
287.000

287.000

Mushroom Beef

قارچ بیف

گوشت رست بیف,پنیر گودا،سس مخصوص،قارچ سرخ شده ونان باگت
 
271.000

271.000

smoky Beef

اسموکی بیف

گوشت رست بیف,پنیر گودا،سس اسموکی،پیاز کاراملایز شده، گوجه ، خیارشور و نان باگت (طعم دود)
 
273.000

273.000

Classic Beef

کلاسیک بیف

گوشت گوساله، پنیر گودا ، سس سیر و خردل ، پیاز و جعفری ، پنیر دیپ گدا ، نان باگت
 
201.000

201.000

Combo crispy chicken

کمبو مرغ کریسپی دو تیکه
231.000

231.000

Combo crispy chicken

کمبو مرغ کریسپی سه تیکه
122.000

122.000

Chilli fries

سیب زمینی سرخ کرده و سس چیلی
(طعم تند)

141.000

141.000

Truffel fries

سیب زمینی سرخ کرده و سس ترافل
(طعم سیر)

92000

92000

French fries

سیب زمینی سرخ کرده

119.000

119.000

cheese fries

سیب زمینی سرخ کرده و پنیر

129.000

129.000

Pepperoni fries

سیب زمینی سرخ کرده و پپرونی
(طعم تند)

178.000

178.000

Special salad

سالاد ویژه
83.000

83.000

Broccoli salad

سالاد بروکلی
77.000

77.000

Green salad

سالاد فصل
180.000

180.000

Spinach salad

سالاد اسفناج
87.000

87.000

Quinoa salad

سالاد کینوا
111.000

111.000

Green salad with Chicken

سالاد فصل با مرغ
124.000

124.000

Spinach salad (vegan)

(گیاهی) سالاد اسفناج
122.000

122.000

Special salad (vegan)

سالاد ویژه (گیاهی)
121.000

121.000

Quinoa salad with chicken

سالاد کینوا با مرغ

شعبه اباذر

صادقیه، بلوار کاشانی، بلوار اباذر، پلاک 20 / 2